Acte Necesare incheiere Casatorie


acte necesarePentru incheierea casatoriei in municipiul Cluj-Napoca este necesar ca cel putin unul dintre solicitanti sa aiba domiciliul sau resedinta in municipiul Cluj-Napoca.

Prin excepie, casatoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de catre ofiterul de stare civila de la o alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta vitorii soti, cu obligativitatea instintarii primariei de domiciliu sau de resedinta a viitorilor soti, in vederea publicarii.

Acte Necesare pentru incheiere Casatorie:
– Acte de identitate – pentru cetatenii romani care domiciliaza in Romania, in original si copie xerox;
– Pasapoartele pentru cetatenii straini si pentru cetatenii romani – care domiciliaza in strainatate, in original si copie xerox, valabile atat la data depunerii, cat si la data oficierii;
– Pentru cetatenii care nu au renuntat la cetatenia romana, dar detin si o alta cetatenie, se va prezenta pasaportul romanesc;
– Certificatele de nastere in original si copie (nelegalizata);
– Certificate medicale, valabile 14 zile de la data emiteri;

Acte, in original si in copii traduse, legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul.
Aceste acte pot fi:
– Certificat de deces al fostului sot;
– Certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
– Sentinta de divort, certificatul de difort;

Important: Este obligatorie prezenta ambilor soti la depunerea actelor.


Pin It on Pinterest